Herprofilering collectie Sikkens Experience Center

collectieprofiel, netwerker

Vanuit AkzoNobel heeft het bestuur van de Sikkens Experience Center (SEC) de opdracht gegeven aan Stichting Onterfd Goed om de collectie van het SEC te herprofileren, om het beter aan te laten sluiten bij de huidige functie van het SEC. Het SEC is van oudsher het Sikkens Schilders Museum, met een collectie die zich voornamelijk op het schildersambacht richt. Het SEC wil dat de collectie zich meer op Sikkens en de andere merken die AkzoNobel draagt/heeft gedragen, gaat richten. De focus ligt op Sikkens als bedrijf met een sterke traditie, en Sikkens als groot merk van AkzoNobel.

Samen met 12 vrijwilligers, waarvan er 8 al jaren werken aan de collectie, hebben we een collectieprofiel opgesteld, aan de hand waarvan objecten en deelcollecties kunnen worden geselecteerd. Om het selectie en waarderingsproces nog soepeler te laten vergaan, heeft Onterfd Goed ervoor gekozen het nieuwe waarderingskader van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed – Op de Museale Weegschaal – te gebruiken als onderlegger. Het zijn ook de vrijwilligers die de daadwerkelijke selectie en waardering doen. Onterfd Goed fungeert als facilitator. Mijn rol in dit project was het eerste contact leggen met SEC, het schrijven van de offerte, het opstellen van het collectieprofiel en de selectiecriteria (na gesprekken met de vrijwilligers), overkoepelend projectleiderschap en het enthousiasmeren en wegnemen van eventuele onzekerheden van de vrijwilligers om mee te doen met het proces. Tijdens dit project werkt Onterfd Goed erg fijn samen met Sara Bletz en Charlotte Labrie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *