Nieuw collectieprofiel voor Rode Kruis

Van overvolle loods tot geprofileerde collectie en een veegschoon opgeleverde ruimte.

Opdrachtgever:

Stichting Historische Verzameling van het Nederlandse Rode Kruis

Opdracht:

 • Zorg voor een goed geprofileerde kerncollectie die museum waardig is.
  • Registreer en fotografeer deze kerncollectie volledig
  • Zorg ervoor dat zowel deze kerncollectie als de overige collectie op een goede plek herbestemd wordt. 

Duur: 

Maart tot en met November 2016

 

Loods bij aanvang project

Loods bij aanvang project

Het proces:

De Stichting Historische Verzameling Nederlandse Rode Kruis verzamelt sinds 2000 alles wat met de historie van het Nederlandse Rode Kruis te maken heeft. Geheel gerund door vrijwilligers, is de verzameling de laatste jaren zeer groot geworden. Eind 2016 moet de verzameling verhuizen om dat de huur van hun depot opgezegd wordt. Samen met het aankomende lustrumjaar van het Rode Kruis (in 2017 bestaat het 150 jaar) vormt het een goed startpunt om de verzameling eens goed onder handen te nemen.

Het proces valt uiteen in 6 delen:

 1. Vaststelling:
  1. collectieprofiel
  2. deelcollecties
  3. subdeelcollecties
  4. objectgroepen
  5. Het grote verhaal van het Rode Kruis (geschiedenis en ontwikkeling)
  6. De kleine verhalen van het Rode Kruis (verhalen die overgeleverd zijn d.m.v. objecten, eigen ervaringen en ooggetuigenissen van de mensen rondom de verzameling)
 2. Vaststelling op basis van welke selectiecriteria de verzameling gewaardeerd zal worden.
 3. Gehele collectie fysiek onderverdelen in deelcollecties en voorts deze deelcollecties weer onderverdelen in subdeelcollecties.
 4. Selectieproces: Kijk en vergelijk, bespreek en bepaal welke objecten het profiel en de verhalen versterken/uitbeelden.
 5. Registratie en fotografie van de kerncollectie
 6. Herbestemming van de collecties
  1. Voor de kerncollectie is een geregistreerd museum gezocht en gevonden bij het PIT museum
  2. De overige collectie is uiteindelijk naar Stichting Onterfd Goed gegaan, alwaar nieuwe eigenaren gezocht zullen worden.

C.C.C. werkt in dit project samen met Bouwkate.

Naar aanleiding van dit project heb ik het artikel: Selectie in context: Hoe waardeer je een gehele collectie geschreven.

 

Referentie Cees Breederveld, voorzitter van de stichting Historische Verzameling van het Nederlandse Rode Kruis: 

In opdracht van het bestuur van de Stichting Historische Verzameling van het Nederlandse Rode Kruis heeft Dieuwertje Wijsmuller op een bijzonder plezierige wijze, maar vooral ook met grote deskundigheid, uit de verzameling een kerncollectie samengesteld. Deze collectie vertelt een mooi verhaal van de activiteiten van het Rode Kruis gedurende meer dan een eeuw. De collectie is inmiddels overgedragen aan het PiT museum in Almere en zal in de toekomst in delen worden tentoongesteld. Naast hun deskundigheid hebben Dieuwertje en haar medewerkers getoond een goed begrip en respect te hebben voor de vrijwilligers, die de collectie bijeen hebben gebracht en beheerd.

 

De loods na oplevering

De loods na oplevering