Uitklapmenu

Deaccessioning & disposal in Europe (2018)

Mijn 10-jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken omtrent waardering en afstoting in de Europese Unie.

Van 2008 tot 2017 heb ik, met steun van het Mondriaanfonds, zelfstandig onderzoek gedaan naar alle (legale) mogelijkheden rondom het ontzamelen en afstoten van museale objecten in de Europese Unie. De uitkomsten hiervan heb ik begin 2018 gepubliceerd in mijn rapport Deaccessioning & disposal in Europe 2008-2017 en op de bijbehorende website: www.museumsanddeaccessioning.com.

De basis van dit internationale onderzoek wordt gevormd door mijn eerste onderzoek Deaccessioning on a European Level: opportunity or impossibility (2007). Hierin stond de hedendaagse kijk op ontzamelen van erfgoedprofessionals uit verschillende EU-staten centraal. Ik kwam tot de conclusie dat een allesomvattend beleid en bijpassende wetgeving niet bestonden en soms überhaupt niet mogelijk waren, omdat het professionele discours in de verschillende landen te verdeeld was. Hoe dan ook, jaren later bleek dat de algemene trends rondom ontzamelen flink waren veranderd. En dus stelde ik een onderzoeksplan op om deze veranderingen beter in beeld te krijgen.