Uitklapmenu
PORTFOLIO
Fotografie: Aad Hoogendoorn

Collectiestrategie

Uw collectie toekomstbestendig en relevant

U wilt graag een collectie die past bij de missie en visie van uw organisatie én die relevant is voor het publiek. Als gecertificeerd Trajectbegeleider Collectiewaarderingen begeleid ik uw organisatie vanaf de strategie tot de daadwerkelijke uitvoering van de waardering van uw collectie. Samen maken we uw collectie toekomstbestendig en relevant voor het publiek.

Collectiewaardering in 7 stappen

Met mijn eigen ontwikkelde collectiewaarderingsmethode ‘Selectie in Context’ is uw collectie in 7 stappen weer toekomstbestendig en relevant. In deze methode combineer ik mijn eigen ervaring en kennis met de Op de Museale Weegschaal-methode van de RCE. En mocht er op basis van de collectiewaardering besloten worden (delen van) de collectie af te stoten, dan zorg ik er voor dat we dat doen volgens de LAMO (Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten) van de Museumvereniging.

Fase 1: Onderzoek & voorbereiding
Stap 1 (als nodig): Ontwikkelen van uw visie, missie en de verhalen die uw organisatie wil vertellen
Stap 2: Ontwikkelen van collectieplan, -structuur en -strategie
Stap 3: Bepalen van de selectiecriteria met (onderdelen van) de Op de Museale Weegschaal-methode

Fase 2: Uitvoering
Stap 4: Objecten fysiek selecteren en structureren op: Deelcollectie, Sub-deelcollectie en Objectgroepen
Stap 5: Selectie en waardering per objectgroep (al dan niet met erfgoed co-creatie)
Stap 6: Registratie en fotografie van de kerncollectie

Fase 3: Afronding
Stap 7: Begeleiding en/of uitvoering van het afstotings- en herbestemmingsproces van de overige collectie

Wilt u uw collectie ook toekomstbestendig en relevant maken? Neem contact met me op, dan bespreken we uw situatie, uw wensen en de mogelijkheden.

Hoe werkt collectiewaardering? Bekijk het filmpje!

Bekijk het portfolio voor alle collectiewaarderingstrajecten van CCC.