Uitklapmenu
PORTFOLIO
Aan het werk met vrijwilligers bij Museum Vlaardingen

Co-creatie

Door burgers en erfgoedorganisaties te betrekken bij de waardering van uw collectie zorgt u voor een groter draagvlak bij het publiek en vergroot u het bestaansrecht van uw museum. En dát zorgt er weer voor dat erfgoed doorgegeven kan worden aan volgende generaties: ons uiteindelijke doel.

Het publiek betrekken en mee laten beslissen over uw erfgoedcollectie is niet iets dat u ‘zo maar’ even doet. Het vergt een goede organisatie en duidelijke opzet, passend bij uw organisatie en collectie. De erfgoed co-creatieprojecten die ik opzet zijn dan ook altijd op maat gemaakt. Wél geldt het FARO-programma van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), waar ik sinds 2019 aan verbonden ben, altijd als basis.

Samen het publiek betrekken bij uw collectiewaardering?

‘Een object zonder verhaal is geen erfgoed.
De verhalen komen van mensen en dat is wat hen samenbrengt.’