Uitklapmenu

Collectiewaardering in Hoogeveen

Bibliotheek ‘erft’ museumcollectie en wil een nieuw collectieprofiel.

Sinds juli 2015 is Bibliotheek Hoogeveen de nieuwe eigenaar van de collectie van het voormalige cultuurhistorische Museum De 5000 Morgen. De bibliotheek wilde het erfgoed uit Hoogeveen graag inzetten om zijn inwoners beter te bereiken en vroeg CCC om hulp.

Rol van CCC

Samen met de belangrijkste inhoudelijk experts van Hoogeveen is een duidelijke collectiestructuur inclusief selectie- en waarderingscriteria opgesteld. Op basis van deze criteria is de volledige collectie (ca 8000 voorwerpen) binnen 8 maanden gewaardeerd. 

Resultaat

Objecten die niet in de collectie bleven, zijn via herstemming volgens de Erfgoedwet naar een andere eigenaar gegaan. Met de objecten uit vaste kerncollectie ontwikkelt de bibliotheek nieuwe thematentoonstellingen.